Zásady ochrany osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

KTO SME:

 • Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov:
  Mária Mizerakova, Centrum 2, 1468/73, so sídlom v Dubnici nad Váhom.
  IČO: 43365515 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 • Kontaktné údaje správcu sú nasledovné:
  kadernictvoteplice@gmail.com
  telefón +421 948/610 500

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Účelom spracovania Vašich osobných údajov na webovej stránke www.kadernictvoteplice.sk je rezervácia termínu na kadernícku službu, komunikáciu a odpovede na Vami zaslanú otázku.
 • Účelom spracovania Vašich osobných údajov kamerovým systémom na prevádzke kaderníckeho salónu Dária Exclusive (ul.Gen.M.R.Štefánika 1939, Trenčianske Teplice) je ochrana zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovanom priestore a ochrana majetku, odhaľovanie kriminality.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Vaše osobné údaje z webovej stránky budú spracované po dobu komunikácie medzi Vami a prevádzkovateľom, najdlhšie 1 mesiac od Vašej požiadavky (vyplnenia kontaktného formuláru), ak neudelíte súhlas k ďalšiemu spracovaniu.
 • Záznamy z kamerového systému sa uchovávajú v dĺžke 14 dní a potom sa v automatickej slučke premazávajú. Nevytvárajú sa zvukové záznamy, rovnako sa nepoužíva softvér na porovnávanie niektorých biometrických charakteristík subjektu údajov.

POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje môžeme poskytnúť príslušníkom Policajného zboru SR, ako aj orgánom činným v trestnom konaní.

ROZSAH SPRACOVANIA ÚDAJOV

Z webovej stránky spracovávame len nevyhnutne nutné údaje pri vyplnení kontaktného formuláru, ktoré sú dôležité pre komunikáciu a odpovede na Vami zaslanú otázku či rezervácie termínu. Spracovanie údajov je vykonávané priamo spoločnosťou a jej zamestnancami.

 • Meno, Priezvisko (webstránka)
 • Telefónne číslo (webstránka)
 • E-mailová adresa (webstránka)
 • Osoby v monitorovanom priestore (kamerový záznam)

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

 • Za podmienky stanovených v nariadení máte právo požiadať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovanie, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.
 • Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovanie Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušenie nariadenie, máte taktiež právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 • Ak Ste vo veku 16 rokov a menej, požiadajte skôr ako nám poskytnete akékoľvek osobné údaje Vaších rodičov či opatrovníkov o súhlas. Užívatelia bez takéhoto súhlasu nie sú oprávnení poskytnúť nám osobné údaje.

PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ SPRACOVANIE

Na našich stránkach ani v kampaniach nepoužívame profilovanie a ani automatizované spracovanie vašich osobných údajov.

GOOGLE ANALYTICS

Tieto webové stránky používajú Google Analytics, čo je webová analytická služby spoločnosti Google Inc. Kompletné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

COOKIES

Na našich webových stránkach používame súbory „cookies“, čo sú malé dátové súbory ukladané na disk Vášho počítača. Súbory cookies, ktoré používame, neukladajú žiadne osobné údaje v zmysle týchto podmienok, ani inak nezhromažďuje informácie umožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby, ani IP adresy.

Pokiaľ si neprajete súbory cookies prijímať, môžete v nastavaniach Vášho internetového prehliadača všetky súbory cookies z disku Vášho počítača vymazať, zablokovať ich príjem a môžete tiež nastaviť, aby ste boli pred uložením každého jednotlivého súboru na túto skutočnosť upozornený.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Menu