COVID-19 situácia na salóne

COVID-19

COVID-19 situácia na salóne

COVID-19. Celý minulý rok 2020 bol náročný pre všetkých ľudí nielen u nás na Slovensku ale na celom svete. Pre nás čo pracujeme v službách ešte náročnejší, nakoľko nám zakázali pracovať. Pre nás to znamená, nielen robiť to čo nás baví a napĺňa ale aj naše živobytie.

Od 18.12.2020 sme opäť na základe nariadenia ÚVZ SR zatvorení do odvolania. Žiaľ, už je to viac ako 3 mesiace, čo nemôžeme pracovať a starať sa o Vaše vlasy. Áno, ide o zdravie nás všetkých, a plne všetky nariadenia a obmedzenia rešpektujeme, no na druhej strane táto bezmocnosť a finančná náročnosť je takisto veľmi stresujúca.

Aj keď minister zdravotníctva dovolil kaderníkom a kaderníčkam pracovať po domoch a bytoch, v žiadnom prípade, by sme takto nechceli fungovať. Denne nám píšu naše stále či nové zákazníčky, aby sme im doma spravili vlasy. No žiaľ cestovať so všetkým vybavením (nástrojmi, farbami, kozmetikou) a umývať vlasy v lepšom prípade nad umývadlom či vaňou s rôznymi veľkosťami kúpelní by bolo náročne. Chceme si stále udržať vysokú úroveň služieb, ktorú na salóne naším zákazníčkam a zákazníkom poskytujeme. Zároveň kaderníčka by pravdepodobne prišla do kontaktu nielen s jednou osobou ale s celou rodinou, čo sme takisto nechceli pripustiť.

Áno, je to finančne veľmi náročne a pomoc od štátu je len čiastočná. Naša práca je však pre nás všetkým a v žiadnom prípade sme neuvažovali o ukončení činnosti. Aj keď by sme si ušetrili kopec nervov a hlavne peňazí.

Otvorenie salónov

Veríme, že sa všetky salóny, a nie len tie kadernícke sa čoskoro otvoria, a my opäť svojou troškou vyčaríme ľuďom úsmev na tvári, ktorý teraz nevidíme (aj keď je schovaný za rúškom).

My si budeme ešte viac vážiť našu prácu, stretnutia a komunikáciu s klientkami ako pred príchodom vírusu COVID-19, nakoľko to není samozrejmosť ako sme zistili.

U nás na salóne sme dodržiavali všetky opatrenia vydané hygienikom, a všetky dezinfekcie aj pre koronou.

Všetko raz skončí….

 

Menu